Hospitality

Fundam » Hospitality » Moderne etiquette workshops
Fundam » Hospitality » Moderne etiquette workshops

Modern etiquette workshops

Veel mensen worstelen nogal eens met de regels rond etiquette in het zakenverkeer.
In een op de specifieke behoeften afgestemde hogelijk interactieve workshop wordt ingegaan op de do’s en don’t op dat gebied, zowel op het communicatieve vlak als bij het (als gastheer/vrouw) aanzitten bij zakendiners. Ook wordt waar relevant aandacht besteed aan interculturele etiquette in het internationale zakenverkeer.