Hospitality

Fundam » Hospitality » Food & Beverage
Fundam » Hospitality » Food & Beverage

Food & Beverage

FUNDAM heeft jarenlange internationale ervaring op het gebied van F&B. Zowel analyse van bestaande concepten als ontwikkeling en implementatie van aangepaste of nieuwe concepten en formules.

Via een SWOT-analyse worden de relevante aspecten van de onderneming in kaart gebracht. Voor de ontwikkeling van het nieuwe of vernieuwde concept laten we ons leiden door internationale ontwikkelingen en trends in Food & Beverage, waarbij hetgeen op dit moment in Zuid Oost Azië op F&B gebied gebeurt een specifieke inspiratiebron vormt.

Vervolgens wordt dit concept door middel van het ontwikkelen van Standards of Procedures en Standards of Performance in de organisatie verankerd.