Hospitality

Fundam » Hospitality » Gastvrijheids- en service concepten

Gastvrijheids- en service concepten

Als vervolg op de onder servicestrategie beschreven activiteiten of als aparte activiteit verzorgt FUNDAM een analyse van het gastvrijheidsniveau van uw dienstverlening gevolgd door het ontwerpen van een nieuw gastvrijheids service concept.

Allereerst voeren wij een gastvrijheidscan uit. De methode bij de gastvrijheidsscan die wij gebruiken is een incident methode, nl. die van de mystery visit. Ook de Michelin gids deelt zijn sterren op deze manier uit (of neemt ze af)…………….. .

De output van een gastvrijheidsscan is een rapportage ten behoeve van het management, waarin op systematische wijze ons beeld van de gastvrijheidskwaliteit van de betrokken onderneming of instelling wordt geschetst.

Deze scan kan echter ook worden uitgevoerd ter voorbereiding van een bijeenkomst servicestrategieontwikkeling.

Vervolgens worden de uitkomsten van de scan met de belanghebbenden omgezet in een gastvrij dienstverleningsconcept, uitgewerkt in concrete “Standards of Performance”(SoP’s) en vervolgens ingebed in de organisatie d.m.v. diverse trainingen gericht op het consequent vertonen van “geregisseerd gastvrij gedrag”.