Hospitality

Fundam » Hospitality » Servicestrategieontwikkeling
Fundam » Hospitality » Servicestrategieontwikkeling

Servicestrategieontwikkeling

Volgens ons is gastvrije dienstverlening een onderwerp dat ook op strategisch niveau dient te worden ingepast in de overall strategie van een onderneming of instelling. FUNDAM faciliteert dit proces door ervaringen op dit gebied met de klant te delen, denk- en werkmodellen aan te dragen en op basis van “co-creatie” met de klant een doortimmerde servicestrategie te formuleren.

Dit gebeurt door samen met het hogere management van de onderneming of instelling aan de hand van enerzijds een analyse van wat er in de omgeving gebeurt (kansen en bedreigingen) en anderzijds de huidige stand van zaken van de kwaliteit van dienstverlening (de sterkten en zwakten) een bedrijfsvisie ontwikkelen met betrekking tot die dienstverlening.

Die bedrijfsstrategie vormt het kader voor aIle (nieuwe) activiteiten die op het terrein van de dienstverlening worden ondernomen.